سپتامبر 18, 2019

ليپوماتيک فول بادی

لیپوماتیک فول بادی در عمل ليپوماتيک فول بادی با توجه به اینکه تزریق مایه بی حسی به صورت اتوماتیک و هوشمند صورت می پذیردبنابراین با سرعت […]

مشاوره رایگان