سپتامبر 18, 2019

ليپوماتيک شکم و پهلو

ليپوماتيک شکم و پهلو لاغر شدن با عمل لیپوماتیک از جمله روش های نوین و جدیدی است که جایگاه بسیاری از شیوه های قدیمی دیگر مانند […]
سپتامبر 18, 2019

تزريق چربی باسن و ليپوماتيک شکم و پهلو

تزريق چربی باسن و ليپوماتيک شکم و پهلو در تکنيک تزریق چربی به باسن، لیپوماتیک شکم و پهلو صورت گرفته ، یعنی سلول‌های چربی از قسمت‌های […]
×