اکتبر 2, 2019

ليپوماتيک شکم آقايان

ليپوماتيک شکم آقايان تعداد جراحی های لیپوماتیک شکم آقايان تا حد زیادی در سال های اخیر، افزایش یافته است.مردان در ایران بیشتر از ناحیه شکم و پهلو […]

مشاوره رایگان