سپتامبر 18, 2019

جراحی فتق و ابدومينوپلاستی

جراحی فتق و ابدومینوپلاستی فتق ناف ناشی از ضعف در عضلات شکم یا اطراف آن که موجب بیرون زدن ناف می شود .در هر سنی اتفاق […]
×