سپتامبر 18, 2019

تزريق چربی باسن و ليپوماتيک شکم و پهلو

تزريق چربی باسن و ليپوماتيک شکم و پهلو در تکنيک تزریق چربی به باسن، لیپوماتیک شکم و پهلو صورت گرفته ، یعنی سلول‌های چربی از قسمت‌های […]

مشاوره رایگان